Regulamin

Serwis e-torty.pl prowadzony jest przez firmę MyShop Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Sowińskiego 18a, 60-283 Poznań, identyfikującą się numerami NIP 7792394098 oraz REGON 301760844, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0000387736.

 1. MyShop prowadzi sprzedaż produktów cukierniczych  za pośrednictwem sieci internet. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.e-torty.pl.
 2. Opisy i zdjęcia produktów są własnością MyShop.
 3. Wszystkie ceny prezentowane w serwisie e-torty.pl zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi również opłatę za doręczenie określoną w warunkach i kosztach dostawy
 4. Niektóre produkty mogą być objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Promocja trwa w określonym terminie i obejmuje tylko wybrane przez MyShop produkty.  O szczególnych warunkach promocji Klient będzie informowany przez MyShop przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji.
 5. MyShop zapewnia doręczenie produktów cukierniczych w 24 godziny (pod warunkiem opłacenia zamówienia do godziny 12:00), 48 godzin lub w 72 godziny (w zależności od rodzaju produktu). Dodatkowe zasady określone są warunkach dostawy.
 6. Jeżeli kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, zostawi wiadomość z prośbą o kontakt telefoniczny z cukiernią. Wiadomość zawierać będzie informacje o przesyłce oraz adresie cukierni, która realizuje zamówienie. Jeżeli odbiorca nie skontaktuje się z cukiernią lub biurem MyShop, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana. Zamówienie będzie musiało zostać złożone ponownie i opłacone w pełni przed ponownym doręczeniem.
 7. Przesyłki do organizacji, w których obowiązują specjalne zasady wejścia na teren budynku (np. do hoteli, dużych firm) doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
 8. Cukiernia realizująca zamówienie może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą celem potwierdzenia terminu i adresu dostawy.
 9. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy klienta, np.: podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp., MyShop zastrzega sobie prawo obciążenia klienta kosztami tych produktów oraz dostawy.  MyShop nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych odbiorcy, braku pozytywnej autoryzacji płatności zamawiającego lub nieobecności odbiorcy pod podanym adresem.
 10. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności i jej weryfikacji przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych form płatności
 11. Reklamacje dotyczące opóźnienia dostawy muszą zostać złożone przez e-mail w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia. Inne, w ciągu 7 dni od daty dostawy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Reklamacje.
 12. Zmiany w zamówieniu można wprowadzać telefonicznie, faksem lub przez e-mail, w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia lub na co najmniej 48 godzin przed terminem doręczenia. Złożenie zamówienia i dokonanie płatności są warunkami koniecznymi do skutecznego zawarcia umowy.
 13. MyShop Sp.z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu lub w przypadku, gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich. W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.
 14. MyShop Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu zgodnie z polityką zastępowania produktu.
 15. MyShop Sp.z o.o., właściciel serwisu internetowego e-torty.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Ochrony Prywatności.  
 16. MyShop zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanego adresu e-mail w celach marketingowych własnych produktów.
 17. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w www.e-torty.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).
 18. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.