Regulamin Sklepu Internetowego E-Torty.pl

Serwis e-torty.pl prowadzony jest przez firmę MyShop Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Sowińskiego 18a, 60-283 Poznań, identyfikującą się numerami NIP 7792394098 oraz REGON 301760844, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000387736.

   1. MyShop prowadzi sprzedaż internetową produktów cukierniczych, kwiatów oraz upominków. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.e-torty.pl.

   2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie. Wszystkie podstrony do których prowadzą linki w poszczególnych punktach regulaminu są jego integralną częścią.

   3. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu, z wyłączeniem sporadycznie wykonywanych prac modernizacyjnych powodujących brak dostępności do serwisu.

   4. Wszystkie ceny produktów podane w serwisie e-torty.pl zawierają podatek VAT. Podane ceny są wiążące w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi również koszty dostawy, które określone są w podstronie Warunki i koszty dostawy .

   5. Oferowane produkty mogą zostać objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od standardowych warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Pojedyncze promocje trwają w określonym czasie i obejmują tylko wybrane przez MyShop Sp. z o.o. produkty. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych opisane są w publikowanych materiałach reklamowych związanych z daną akcją. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej promocji.

   6. Zamówienie jest uznawane za wiążące i przekazywane do realizacji:
     a) po dokonaniu płatności oraz jej pozytywnej weryfikacji; brak zapłaty w terminie skutkować będzie anulacją zamówienia lub opóźnieniem w jego realizacji
     b) po potwierdzeniu zamówienia drogą mailową, pozytywnej weryfikacji firmy je składającej oraz przesłaniu aktualnych danych KRS, w przypadku zamówień firmowych o odroczonej płatności

   7. W podstronie Formy płatności wyszczególnione są wszystkie metody płatności dostępne w serwisie e-torty. Zamówienia muszą być opłacone drogą elektroniczną lub przelewem tradycyjnym. Dla firm dostępna jest opcja odroczonej płatności na podstawie faktury. Nie ma możliwości płatności przy odbiorze.

   8. Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta. W przypadku przekroczenia tego czasu można kierować zapytanie dotyczące opcji wprowadzenia zmian kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (BOK).

   9. Produkty cukiernicze oraz kwiaty dostępne w serwisie e-torty.pl należą do produktów szybko zbywalnych (szybko rotujących) oraz personalizowanych (wykonywanych pod konkretne zlecenie/zamówienie). Ze względu na ich charakter zwrot towaru z wymienionych kategorii po jego wytworzeniu lub tym bardziej otrzymaniu jest możliwy w ściśle określonym terminie. Więcej na stronie informacyjnej Zawarcie umowy.

   10. Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienia jeśli zrobi to z odpowiednim wyprzedzeniem i w regulaminowo określony sposób. W tym celu konieczne jest zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta. W przypadku przekroczenia tego czasu należy kierować zapytanie dotyczące opcji odstąpienia od umowy i anulacji kontaktując się z BOK. Więcej na stronie informacyjnej Zawarcie umowy.

   11. MyShop Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zaproponowania zamiany produktu lub odmowy realizacji zamówienia w sporadycznych przypadkach niezależnych od serwisu, gdy wykonanie lub doręczenie produktu jest niemożliwe. W przypadku odmowy kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.

   12. MyShop Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia w przypadku, gdy pojawi się w nim nieprawidłowa informacja będąca wynikiem nieświadomego błędu pracownika lub systemu MyShop. Może to dotyczyć błędnie wprowadzonej informacji w podstronie produktu lub ofercie, np. w cenie, opisie, zdjęciu.

   13. MyShop zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu zgodnie z zapisami zawartymi w podstronie Polityka zastępowania produktu .

   14. MyShop zapewnia doręczenie produktów cukierniczych w 24 godziny (pod warunkiem opłacenia zamówienia do godziny 13:00), 48 godzin lub w 72 godziny (w zależności od rodzaju produktu). Szczegółowe informacje dotyczące czasu realizacji produktów cukierniczych, kwiatów oraz upominków znajdują się w podstronie Terminy realizacji .

   15. Godziny dostawy są preferencyjne i orientacyjne – MyShop nie gwarantuje dotrzymania godzin dostawy. Więcej informacji na temat czasu dostawy znajduje się w podstronie Terminy realizacji .

   16. Klient odpowiada za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku podania błędnych informacji czas realizacji może ulec zmianie oraz może wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony klienta, anulacją zamówienia lub w skrajnych przypadkach - brakiem dostawy.

   17. W przypadku zamówień łączonych, a więc zawierających produkty z różnych kategorii (lokalne wyroby cukiernicze, lokalne kwiaty, upominki), MyShop zastrzega prawo do doręczenia każdego typu produktów osobno przez wyznaczonych podwykonawców. Ma to na celu zachowanie świeżości poszczególnych towarów przygotowywanych i dostarczanych przez podwykonawców MyShop Sp. z o.o. Upominki ZAWSZE doręczane są osobno.

   18. Kurier cukierni może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą w celu ustalenia jego obecności pod adresem dostawy. Nie zostaje wówczas ujawniony charakter przesyłki.

   19. W przypadku, gdy kurier nie zastaje adresata pod podanym w zamówieniu adresem, kontaktuje się drogą telefoniczną z adresatem informując o przesyłce oraz adresie cukierni do której produkt wraca, lub pozostawia awizo pod podanym adresem. MyShop Sp. z o.o. zobowiązuje się do pokrycia kosztów drugiej próby dostarczenia wypieku, jednak koszty kolejnych prób ponosi klient. Jeśli odbiorca pomimo kolejnych prób kontaktu nadal nie skontaktuje się z cukiernią lub biurem MyShop, zamówienie zostanie zawieszone i będzie musiało zostać ponownie złożone i opłacone przed ponowną realizacją oraz dostawą. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia przesyłki, również zostaje ona przewieziona do cukierni, o czym bezzwłocznie informujemy klienta drogą telefoniczną lub mailową. MyShop nie ponosi wówczas odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia.

   20. Jeżeli pod adresem podanym w zamówieniu kurier nie zastanie adresata, może on zostawić przesyłkę innej osobie obecnej w danym lokalu.

   21. Przesyłki do organizacji, w których obowiązują specjalne zasady wejścia na teren budynku (np. do hoteli, dużych firm, szpitali itp.) doręczane są do recepcji lub sekretariatu wraź ze wskazaniem finalnego Odbiorcy i prośbą o jego poinformowanie o oczekującej na niego przesyłce.

   22. Reklamacje dotyczące opóźnienia dostawy muszą zostać złożone przez e-mail w ciągu 48h od faktycznego terminu doręczenia zamówienia do rąk adresata. Pozostałe reklamacje można składać w ciągu 7 dni od terminu doręczenia. Szczegółowe informacje znajdują się w podstronie Reklamacje .

   23. Wygląd zamawianych produktów sporadycznie może się różnić od wyglądu produktów ze zdjęć zamieszczonych na stronie. Różnice mogą dotyczyć wyglądu, smaku i wagi, jednak bez znacznego wpływu na ogólny charakter wyrobu. Produkty dostarczane do odbiorcy są świeże i zalecamy stosownie je przechowywać, aby tę świeżość zachować na dłużej. Serwis nie odpowiada za nieodpowiednie przechowywanie towaru przez adresata, skutkujące jego krótkim terminem przydatności do spożycia lub żywotności.

   24. Wyroby cukiernicze oraz pozostałe produkty są wykonywane przez partnerów serwisu e-torty. Serwis e-torty kładzie nacisk na jak najwyższą jakość i świeżość oferowanych towarów, tak więc za wadliwość dostarczonego artykułu odpowiada podwykonawca. Więcej informacji o reklamacjach można znaleźć w podstronie Reklamacje .

   25. MyShop Sp. z o.o. odpowiada za oferowane produkty do wysokości wartości zamówienia złożonego przez Klienta.

   26. Wszystkie reklamacje Klient zobowiązuje się składać drogą mailową.

   27. MyShop Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych kontaktowych klienta podanych przy składaniu zamówienia do kontaktu w sprawie związanej z danym zamówieniem. MyShop zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości reklamowych w postaci newsletterów drogą mailową oraz smsów do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie tego typu materiałów w jednym z serwisów należących do MyShop Sp. z o.o.

  28. MyShop Sp.z o.o., właściciel serwisu internetowego e-torty.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Ochrony Prywatności oraz Polityka Plików Cookies .

   29. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie e-torty.pl należą do firmy MyShop i tym samym objęte są ochroną praw autorskich zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).

   30. MyShop zastrzega sobie prawo do zmiany danego Regulaminu oraz jego podstron w dowolnym czasie. Zmiany te zobowiązują w zamówieniach składanych od momentu w którym zostały one wprowadzone.

   31. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w www.e-torty.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).