Projekt z Funduszy Europejskich

MYSHOP sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Bezglutenowe i wegańskie nowatorskie wyroby cukiernicze o przedłużonym okresie trwałości”
Cele projektu: 
Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek 12 receptur tortów bezglutenowych i wegańskich prozdrowotnych oraz dedykowanego im opakowania, które spełniać będą założone parametry mikrobiologiczne i food cost do 5 dni przechowywania, w tym w warunkach transportu.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 075 640,50 PLN


MYSHOP sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Opracowanie projektu wzorniczego dla nowej linii prozdrowotnych produktów cukierniczych MYSHOP”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców
Cele projektu: 
Celem projektu jest stworzenie projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożona zostanie nowa linia wysyłkowych
produktów cukierniczych firmy MYSHOP. Projekt ma na celu także opracowanie odpowiedniej linii opakowań.
Dofinansowanie projektu z UE: 385 900,00 PLN