Terminarz

Aby korzystać z terminarza, należy założyć konto w e-torty.pl, wypełniając formularz rejestracji. Zakładka „terminarz” będzie dostępna po każdorazowym zalogowaniu się na indywidualnym koncie.

Terminarz umożliwia zarówno jednorazowe jak i cykliczne automatyczne przypomnienie o ważnych datach i wydarzeniach. Dotyczy to nie tylko popularnych świąt, ale i prywatnych terminów. Dodane przypomnienia wysyłane są na Państwa pocztę mailową we wskazanym przez Państwa terminie. Tym samym  terminarz to gwarancja tego, że nie już nigdy nie zapomną Państwo o żadnej ważnej dacie!